Giraffe Manor Hotel

No.888 Dingjia Village, Miaoshan village, Miaoxi,Wuxing District,Huzhou,Zhejiang

Giraffe Manor HotelOver view
All Photos

Giraffe Manor Hotel

No.888 Dingjia Village, Miaoshan village, Miaoxi,Wuxing District,Huzhou,Zhejiang